To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie." - Szczecin
już niedostępne -

Prelegenci:

Katarzyna Stryjek - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku). Ukończone szkolenia z zakresu mediacji: szkolenie podstawowe dla mediatorów z mediacji cywilnej, rodzinnej i nieletnich, szkolenie z mediacji rodzinnej, szkolenie z mediacji gospodarczej i transformatywnej, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Pracuje jako pedagog w szkole, mediator Polskiego Centrum Mediacji. Trener mediacji Polskiego Centrum Mediacji, prowadzi szkolenia m.in. dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, dyrektorów placówek oświatowych. Wykładowca akademicki z zakresu mediacji (m.in. Szkoła Wyższa "Ateneum" Gdańsk, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni).

Stella Góźdź - wyższe pedagogiczne. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Były kurator zawodowy w SO w Gdańsku. Trener - Superwizor KSM. Wykładowca na studiach podyplomowych " Mediacje, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych", realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Izabela Zajączkowska - wykształcenie wyższe, pedagogiczne- Uniwersytet Szczeciński.
Pedagog, socjoterapeuta, mediator.
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (KSM) od dwóch kadencji. Trener - superwiozor KSM.
Konsultant do spraw mediacji w PCPR i OPS w Gryfinie. Mediator stały w SO w Szczecinie. Współautorka programu studiów podyplomowych: Mediacje, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim - Wydział Teologiczny oraz wykładowca na tychże studiach.Autorka programów szkoleń z zakresu mediacji realizowanych przez KSM, przygotowujących do zawodu mediatora. Propagatorka mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Autorka grantów ministerialnych i wojewódzkich z tego zakresu.
Organizator konferencji regionalnych, ogólnopolskich " Mediacje w oświacie. Nieinwazyjne rozwiązywanie konfliktów"(2004), "Rozwiązywanie konfliktów w szkole"(2007) i redaktorka materiałów pokonferencyjnych.

Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

Przywitanie przybyłych gości

- przedstawienie założeń oraz celu konferencji.

- krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka Charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - jego postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności oraz sposób skontaktowania się
z mediatorem,

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w aspekcie edukacji i wychowania - przykłady
- Zalety i różnorodne korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania od uczestników
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników


Zobacz również:

konferencje konferencje w Szczecinie wydarzenia Szczecin